Sztárok érettségi nélkül

A mai világban szinte az folyik már a csapból is, hogy érettségi nélkül nem lehet boldogulni. Az érettségi megszerzése az alap célok közé sorolódik. Ennek ellenére van akinek sikerült, nem is akárhogyan. A következő 10 híresség mind-mind érettségi nélkül vitte valamire.

Robert De Niro – a ma már népszerű színész fiatalon hagyta ott az iskolát és állt a csavargók közé…

Billy Joel – a top40-es listára 33 dala került fel. Ő bár nem hagyta ott az iskolát egyszerűen csak lekéste az utolsó vizsgáját…

Ha kíváncsi vagy kik azok akik még szintén érettségi nélkül vitték valamire kattint ide

A szóbeli érettségi jövőre – 2011

A kiszivárgott szóbeli érettségi tételek a 2011 évre…

BIOLÓGIA
Hozzon létre szilícium alapú életet. Becsülje meg az eltéréseket az elkövetkező emberi kultúrákban, ha ez az életforma 500 millió évvel ezelőtt kifejlődhetett volna. Állításait tényadatokkal bizonyítsa is.

FÖLDRAJZ
A kőolaj és a kőszén keletkezésének folyamata, mérföldkövei – összehasonlítás. Mutasson példákat (saját gyűjtés), játssza le a folyamatokat. Kőzet- és anyagfelismerés: U236, ózon, deutérium, kurcsatóvium, neodézium. Mutassa be, elemezze.

RETORIKA
2500 lázadó, őrült bennszülött tombol a szomszédos teremben. Nyugtassa meg őket. Bármely ősi nyelvet használhat, kivéve a latint és a görögöt.

TÖRTÉNELEM
Jellemezze a pápaság történetét a kezdetektől napjainkig, koncentráljon különösen, de nem kizárólagosan a szociális, politikai, gazdasági, vallási és filozófiai hatásán Európára, Ázsiára és Afrikára. Legyen tömör, velős, egyedi.

ORVOSTUDOMÁNY
Az asztalon talál egy borotvapengét, egy csomag gézt és egy üveg skót whiskyt. Vegye ki az egyik veséjét majd cserélje ki a másikkal. Ne varrja össze, amíg a munkáját ki nem értékelik. 15 perce van.

ZENE
Írjon zongorakonchertót. Hangszerelje, majd adja elő furulyán és dobon. Segítségképpen a széke alatt talál egy zongorát.

PSZICHOLÓGIA
Munkásságukról szerzett tudása alapján értékelje az érzelmi stabilitást, az alkalmazkodóképesség fokát és az elfojtott frusztrációkat a következő személyeknél: Nagy Sándor, II. Ramszesz, Hammurabi. Az alanyoktól vett idézetekkel támassza alá értékelését, a megfelelő hivatkozásokkal. A fordítás nem kötelező.

SZEXUÁLPSZICHOLÓGIA
Mutassa be a nemi eltévelyedéseket és az enyhébb betegségek tüneteit. Szégyellje magát.

KATONAI SZAKÉRTELEM
Egy nagy kaliberű lőfegyver darabjait találja az asztalán. Mellettük fekszik egy nyomtatott használati utasítás bantu nyelven. Tíz perc múlva egy éhes bengáli tigris csatlakozik Önhöz.
Tegye meg az Ön által szükségesnek ítélt lépéseket. Legyen kész utólag felülvizsgálni döntéseit.

ESZTÉTIKA
Érveljen a tudományág fontossága mellett.

ATOMFIZIKA
Létesítsen láncreakciót vagy atommáglyát, tetszés szerint. Vázolja egy magfúziós erőmű tervét.

KÉMIA
Szubtrópusi körülmények között állítson elő szupravezetőt. Állítson elő kénessavat. Vágja ketté majd illessze össze újra. Mit lát?

MATEMATIKA
Alkosson hiperkomlex számokból konkáv halmazt, amely a recipriverexkluzív (önmagán kívül bármely más számmal egyenlő) számok halmazának részhalmaza. Ábrázolja 5 dimenziós koordináta-rendszerben
Kösse össze a pontokat úgy, hogy a kialakuló geometriai alakzat a szögfelezőivel együtt Tapsi Hapsi képét adja ki.

PARAPSZICHOLÓGIA
Ragassza a következő tárgyakat a testére: pogácsa, bélyeg, működő hosugárzó, tojáshéj. Egyéb feladatok: távolbalátás, távgyógyítás, elrejtett tárgyak megtalálása, mozgatása, levitáció, asztrálutazás. Teleportálja magát a Jupiterre, az ott készült polaroidképekkel igazolja magát.

PEDAGÓGIA
Oktassa ki vizsgáztatóit.Értekezés a 2010/2011. tanév rendjéről

2010. szeptember 21. Nincsenek hozzászólások

1. A 2010/2011.  tanév  első tanítási napja 2010. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2011. június 15. (szerda).

2. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középiskolákban és a  szakiskolákban  – a b)-c) pontban meghatározott kivétellel  – 2011. április 29.,

b)  az  Igazságügyi  és  Rendészeti Minisztérium  fenntartásában  lévő  szakközépiskolákban 2011. május 27.,

a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő szakképző iskolában 2011. június 3.,

c) szakiskolákban,  szakközépiskolákban másfél, két és  fél éves képzésben  tanulók  részére 2011. január 14.

3. A  tanév  első  féléve 2011.  január  14-ig  tart.  Az  iskolák  2011.  január  21-ig értesítik  a  tanulókat, kiskorú  tanuló  esetén  a  szülőket  az  első  félévben  elért  tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek:

(1) Az őszi szünet 2010. november 2-től november 5-ig  tart. A szünet előtti utolsó tanítási

nap október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő).

(2) A téli szünet 2010. december 23-tól 2011. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási

nap 2010. december 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2011. január 4. (kedd).

(3) A tavaszi szünet 2011. április 21-től április 26-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap

április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda).

Vizsgák:

(1)  A  középiskolai  érettségi  vizsgákat,  a  szakközépiskolai  és  a  szakiskolai  szakmai vizsgákat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint kell megtartani. A diákok kellő körültekintéssel használhatják az ingyenesen kidolgozott érettségi tételeket, melyeket a Tételbázis.hu oldalon megtalálhatnak.

(2) Az  alapfokú művészetoktatási  intézményekben  a  szorgalmi  idő  utolsó  három  hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

(3)  Az  érettségi  vizsga  vizsgaszabályzatának  kiadásáról  szóló  100/1997.(VI.  13.)  Korm rendelet  18/C  –  18/D.  §-ban  meghatározott,  a  körzetközponti  jegyzők  számára  előírt  feladatokat  a  középiskola  székhelyén  történő  vizsgaszervezés  esetén  a  székhely  szerinti,  a középiskola  telephelyén  történő  vizsgaszervezés  esetén  a  telephely  szerinti  illetékes körzetközponti jegyző látja el.

Helló diákok!

2010. augusztus 9. 1 hozzászólás

Köszöntünk az erettsegitetelek.blogolj.net-en.

Hamarosan itt a 2011-es érettségihez kaptok segítséget, mégpedig kidolgozott érettségi tételek formájában.

Kategóriák:érettségi hírek Címkék: